31 Mayıs 2020, 23:35 tarihinde eklendi

Üre 46 Gübresi Azot

Üre 46 Gübresi Azot

ÜRE Gübresi Ürün İçeriği

%46 ÜRE Azotu (NH2-N)

Kimyasal gübreler içinde en fazla azot içeren gübredir. Üre yeterli düzeyde verildiğinde çiçek- lenmeye etki ettiği gibi kök ve gövde gelişimini olumlu etkiler. Yeşil aksam oluşumunu teşvik ederek, bitkinin güneşten faydalanmasını sağlar. Böylece verim artışına sebep olur. Az verildiğinde bitki gelişmesi yavaşlar, tane ve meyve verimi düşer. Ürenin tohum ve köklere yakın verilmemesi gerekir. Sonbaharda ekimle birlikte ve ilkbaharda üst gübre olarak kullanılabilir. Üst gübre olarak kullanıldığında; toprak yüzeyinde kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile toprak altına gömülmelidir.

ÜRE %46 azot oranıyla en yüksek azot oranına sahip gübre çeşididir. Beyaz renkte ve kokusuz olup, pril veya granül yapıdadır. ÜRE tüm bitkilerde, üretim periyodu boyunca kullanılabilmektedir.

Bitkiler ÜRE azotunu bünyelerine doğrudan alabilirler. Fakat ÜRE'nin bitkilere daha yarayışlı hale gelebilmesi için parçalanarak amonyum ve nitrata dönüşmesi gerekir. Bu sürede göz önüne alındığında diğer azotlu gübrelere göre ÜRE uygulamasının daha önce yapılması gerekmektedir.

ÜRE toprağa atıldığı zaman, toprakta bulunan üre bakterileri tarafından parçalanarak form değiştirir ve yarayışlı hale geçer.

Bu dönüşüm sırasında, üst gübresi olarak kullanılan ÜRE'nin toprak yüzeyinde kalması halinde kısa sürede %30'a varan gaz halinde azot kayıpları yaşanabilmektedir. Özellikle bu durum kireçli ve kumlu toraklarda daha yüksek gözlenmektedir. Ayrıca hava sıcaklığının yüksek olması da azot kaybını arttırmaktadır.

ÜRE'den etkin şekilde faydalanabilmek ve azot kayıplarını azaltabilmek için uygulanan gübrenin toprak altında kalması gerekir. Dikkat edilmesi gereken husus ise ÜRE'nin bitki köküne veya ekilen tohuma değmemesidir.

ÜRE'nin bitkilerde boy yapıcı ve kök geliştirici etkisi vardır. Ayrıca meyve ve dane gelişimine de etki etmektedir. Bu özellikleri de dikkate alındığında hububat ve mısır başta olmak üzere her türlü bitkide rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler

Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen ,

100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir.

Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.

• Tarımsal değeri yüksektir.

• Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve

bol ürün alınmasını sağlar.

• Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.

• Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir.

Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde 

yada püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanabilir.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT

Üre gübresi toprakta çok çabuk çözünebildiğinden ihtiva ettiği Azottan bitkiler

çok çabuk faydalanırlar.

• Bitki boyunun uzamasında etkilidir.

• Bitkinin dane ve meyve verimini arttırır.

• Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.

• Bitkilerde Azot eksikliğinde bitkinin büyümesi gerilerken, bitkinin kök gelişimi

İnce olur. Ayrıca bitkinin alt yapraklarında sararmalar oluşur. Sürekli Azot eksikliklerinde yapraklar kahverengi bir renk alır ve ölür.

Üre gübresi kullanımda bitkiler içindeki Azotu hemen kullandıklarından, Azot ihtiyacı sürekli karşılanmaz. Bunun için gerekli Azot’un karşılanması için gübreleme yada üst gübresi olarak diğer nitratlı gübreler kullanılmalıdır.

Örneğin; CAN%26N.

DEPOLAMA

• Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.

• Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği 

En fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar

Kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.

• Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.

• Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.

• Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

• Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.

• Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.

• Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.

Amonyum Nitrat gübreleri ve diğer kompoze gübre çeşitleri ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *