30 Nisan 2020, 13:55 tarihinde eklendi

Türkiye'de Yetişen Bütün Yabani Otlar

Türkiye'de Yetişen  Bütün Yabani Otlar

Yabani Otlar, insan eli ve emeği ile hiçbir çaba ve gayret göstermeden kendiliğinden çıkan bitkilerdir. Farklı tarih ve dönemlerde ortaya çıkarlar. Bir kısmı kış mevsiminde toprak nemli iken ortaya çıkar, toprak nemini kaybettikten sonra, yani yaz mevsiminde kendiliğinden ölür. Bir kısmı toprak nemini kaybetse dahi, yaşamını devam ettirir. Başka bir kısmı ise, sıcak hava ve kuraklık bitkisi olup yaz mevsiminde ortaya çıkar ve sonbaharın ortalarına kadar hayatta kalmaya devam eder. 

Yabani ot mücadelesi, otlar tazeyken yapılmalıdır. Mücadele, zamanında yapılmayıp geciktirilirse, ot tazeliğini yitirecek ve kurusa dahi varlığını devam ettirceketir. Ortadan kaldırmak için ayrıca bir işçilik gerekecektir. 

Yabani otların bazıları sadece ağaçlara zararı dokunurken, diğer bir kısmı, ağaca verdiği zararın yanısıra insanlara da işçilik yapmalarını zorlaştırır. Örneğin, Domuz pıtrağı. Domuz pıtrağının boyu 70-80 cm civarında olup tohumları kıyafetlere ve eldivenlere batmak suretiyle tutunurlar. Başka bir örnek; Horoz ibiği. Bu ot da tıpkı domuz pıtrağı gibi boyu 70-80 cm civarındadır. Bu otun tohumları kıyafetlere ve eldivenlere yapışır. Temizlenmesi çok zordur. Yabani otların içerisinde en uğraştırıcı ve tehlikeli olanıdır.

Yabani otların sebep olduğu sorunları sayacak olursak;

  • Musallat olduğu faydalı ağaç ve bitkilerin alması gereken su ve besinlere ortak olurlar.

  • Ağaçların gelişimini geçiktirirler.

  • Hastalık bulaştırırlar.

  • Ağaçlara yapılacak her türlü işçiliği zorlaştırırlar.

Bu yüzden meyve bahçelerinde, özellikle ağaç diplerinde ve boğazlarında yabani otla mücadele ihmal edilmemelidir.

Türkiye'de yetişen farklı kategorilerdeki yabani otlar araştırılmış ve aşağıda tablo şekilde sunulmuştur. 

(Altı çizili isimler tıklanarak bitki hakkında resimli bilgilere ulaşılabilir.)

Tek yıllık geniş yapraklılar
Türkçe Adı
Bilimsel Adı
Familyası
Amaranthus albus L.
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthaceae
Anagallis arvensis L.
Primulaceae
Bifora radians Bieb.
Apiaceae
Cardaria draba L.
Brassicaceae
Centaurea cyanus L.
Asteraceae
Centaurea depressa Bieb.
Asteraceae
Chenopodium album L.
Chenopodiaceae
Consolida regalis S.F. Gray
Ranunculaceae
Erodium cicutarium (L.)
Geraniaceae
Fumaria officinalis L.
Papaveraceae
Galium aparine L.
Rubiaceae
Lactuca serriola L.
Asteraceae
Lamium amplexicaule L.
Lamiaceae
Papaver rhoeas L.
Papaveraceae
Polygonum aviculare L.
Polygonaceae
Reseda lutea L.
Resedaceae
Sinapis arvensis L.
Brassicaceae
Sonchus oleraceus L.
Asteraceae
Veronica hederifolia L.
Scrophulariaceae
Atriplex patula L
Chenopodiaceae
Atriplex laevis C.A. Meyer
Chenopodiaceae
Datura stramonium L
Solanaceae
Lithospermum officinale L.
Boraginaceae
Mercurialis annua L.
Euphorbiaceae
Ranunculus spp
Ranunculaceae
Raphanus raphanistrum L
Brassicaceae
Allcemilla vulgaris
Brassicaceae
Senecio vulgaris L
Asteraceae
Solanum nigrum L
Solanaceae
Anchusa spp.
Boraginaceae
Anthemis tinctoria L.
Asteraceae
Calendula arvensis L.
Asteraceae
Carduus spp.
Asteraceae
Silybum Marianum
Asteraceae
Daucus carota L.
Apiaceae
Galium tricornutum Dandy
Rubiaceae
Geranium spp.
Geraniaceae
Lactuca serriola L.
Asteraceae
Lamium amplexicaule L
Labiatae
Malva sylvestris L
Malvaceae
Matricaria chamomillia
Asteraceae
Mentha arvensis L
Labiatae
Mercurialis annua L
Euphorbiaceae
Muscari spp.
Liliaceae
Plantago spp
Plantaginaceae
Portulaca oleracea L
Portulacaceae
Ranunculus arvensis.
Ranunculaceae
Senecio vernalis
Asteraceae
Yeşil nakıl
Silene colorata Poir
Caryophyllaceae
Stellaria media (L.) Vill
Caryophyllaceae
Thlaspi arvense L
Brassicaceae
Tragopogon spp.
Asteraceae
Tribulus terrestris L
Zygophyllaceae
Trifolium spp
Fabaceae
Astragalus sp.
Fabaceae
Capsella bursa- pastoris (L.)
Brassicaceae
Cerastium sp.
Caryophyllaceae
Medicago Sativa
Fabaceae
Melilotus officinalis L. Ders.
Fabaceae
Polygonum persicaria L
Polygonaceae
Rumex sp
Polygonaceae
Ecballium elaterium
Cucurbitaceae
Urtica urens L
Urticaceae
Vaccaria pyramidata
Caryophyllaceae
Vicia spp.
Fabaceae
Poa annua L.
Poaceae
Poa trivialis L.
Poaceae
Conyza canadensis L.
Asteraceae
Lathyrus aphaca L
Fabaceae
Sisymbrium altissimum L.
Brassicaceae
Adonis flammea
Ranunculaceae
Alyssum desertorum
Brassicaceae
Asperugo procumbens L.
Boraginaceae
Buglossoides arvensis (L.)
Boraginaceae
Centaurea depressa
Asteraceae
Euclidium syriacum(L.)
Brassicaceae
Gypsophila pilosa
Caryophyllaceae
Holosteum umbellatum L.
Caryophyllaceae
Hypecoum procumbens L.
Papaveraceae
Salsola kali L
Chenopodiaceae
Scandix pecten-veneris L
Apiaceae
İri yapraklı yemlik
Tragopogon latifolius
Asteraceae
Acinos rotundifolius L
Lamiaceae
Güz kanavcı otu
Adonis annua L
Ranunculaceae
Mayasıl otu
Ajuga chamaepitys
Lamiaceae
Kaya yasemini
Androsace maxima L
Primulaceae
Tarla yapışkan otu
Asperula arvensis
Rubiaceae
Küçük kişniş otu
Bifora testiculata (L.)
Rubiaceae
Adi yalancı keten
Camelina sativa
Boraginaceae
Saka dikeni
Carduus pycnocaphalus
Asteraceae
Tüylü boyacı dikeni
Carthamus lanatus
Asteraceae
Gökbaş
Centaurea cyanus
Asteraceae
Güneş dikeni
Centaurea solstitialis L
Asteraceae
Küçük çiçekli akrep otu
Coronilla parviflora L
Leguminosae
Uzun süpürge otu
Descurainia sophia (L.)
Brassicaceae
Dikensiz çördük
Echinophora sibthorpiana L
Umbelliferae
Ateş pamuğu
Filago pyramidata L.
Asteraceae
Boz ot
Heliotropium europaeum L.
Boraginaceae
Dikenli yabani marul
Lactuca serriola L
Asteraceae
Beş köşeli kadın aynası
Leguosia pentagonia L
Campanulaceae
Tarla keçe otu
Logfia arvensis L.
Asteraceae
Keçe otu
Logfia gallica L
Asteraceae
Kokulu sarı yonca
Melilotus officinalis L.
Leguminosae
Muhabbet çiçeği
Reseda lutea L.
Resedaceae
Uyuz otu
Scabiosa calocephala L
Dipsacaceae
Düğümlü çit otu
Torilis nodosa L
Umbelliferae
Eğikbaşlı kangal
Carduus nutans L.
Asteraceae
Yabani bamya
Hibiscus trionum L
Malvaceae
Mısır hardalı
Ochthodium aegyptiacum(L.)
Brassicaceae
Xanthium spinosum L.
Asteraceae
Tek Yıllık Dar Yapraklılar
Alopecurus myosuroidies L.
Gramineae
Kısır yabani yulaf
Avena sterilis L.
Gramineae
Yabani yulaf
Avena fatua L.
Gramineae
Çayır otları
Bromus spp.
Gramineae
Duvar arpası
Hordeum murinum L.
Gramineae
Kendi gelen arpa
Hordeum vulgare L.
Gramineae
Kendi gelen buğday
Triticum aestivum L.
Gramineae
Setaria viridis (L.) P.B
Poaceae
Yapışkan ot
S. verticillata (L.) P.B
Poaceae
Çatal otu
Digitaria sanguinalis (L.)Scop
Poaceae
Echinochloa crus-galli (L.) P.B
Poaceae
E.colonum (L.) Link
Poaceae
Bromus sterilis L.
Poaceae
Püsküllü çayır
Bromus tectorium L
Poaceae
Delice türleri
Lolium spp
Poaceae
Tavşan bıyığı
Poa anua L
Poaceae
İngiliz çimi
Lolium perenne L
Poaceae
Sakal otu
Aegilops cylindrica
Poaceae
Kalemfetük otu
Vulpia spp.
Poaceae
İblis arpa otu
Aegilops geniculata
Poaceae
Diken baş çimi
Echinaria capitata
Poaceae
İtalyan tüylü darı
Setaria italica
Poaceae
Kındıra otu
Imperata cylindrica (L.)
Poaceae
Kuşyemi
Phalaris spp
Poaceae
Çok yıllık geniş yapraklılar
Kekre
Acroptilon repens (L.) D.C.
Asteraceae
Loğusa otu
Aristolochia maurorum L.
Aristolochiaceae
Yabani tere
Cardaria draba (L.) Desv.
Brassicaceae
Köygöçüren
Cirsium arvense (L.) Scop.
Asteraceae
Convolvulus arvensis L.
Convolvulaceae
Boz tarla sarmaşığı
Convolvulus galaticus L.
Convolvulaceae
Tarhana otu
Echinophora tenuifolia L.
Apiaceae
Euphorbia spp.
Euphorbiaceae
Odunsu köpek üzümü
Solanum dulcamara L.
Solanaceae
Sarmaşık çobandeğneği
Polygonum convolvulus L.
Polygonaceae
Sığır kuyruğu
Verbascum nigrum L
Scrophulariaceae
Sütlü sarmaşık
Cynanchum acutum L.
Asclepiadaceae
Hasır otu türü
Juncus sp.
Juncaceae
Artemisia vulgaris L.
Asteraceae
Yılan yastığı
Arum sp.
Araceae
Koyungözü papatya
Bellis perennis L
Asteraceae
Yabani hindiba
Cichorium intybus L
Asteraceae
Yumrulu jeranyum
Geranium tuberosum L.
Geraniaceae
Yabani çilek
Fragaria viridis
Rosaceae
Kuzu kulağı
R. acetosella L
Polygonaceae
Aslan dişi
Taraxacum officinale
Asteraceae
Akhindiba
Chondrilla juncea L.
Asteraceae
Havacıva otu
Alkanna tinctoria L.
Boraginaceae
Çeti otu
Prosopis farcta
Fabaceae
Çok yıllık dar yapraklılar
Cynodon dactylon (L.) Pers
Poaceea
Cyperus spp.
Cyperaceae
Kamış
Phragmites austrialis(Cav.)
Poaceae
Sorghum halepense (L.) Pers.
Poaceae
Adi ayrık
Cynodon dactylon (L.) Pers
Poaceae
At kuyruğu
Equisetum arvense L
Equisetaceae
Saz
Phragmites australis
Poaceae
Parazit yabancı otlar
Orobanche cernua Loeffl.
Orobanchaceae
Orobanche cumana Wallr.
Orobanchaceae
Ökse otu
Viscum album L
Loranthaceae
Küsküt
Cuscuta campestris L
Cuscutaceae
Sporlu Bitkiler
Eğrelti otu
Pteridium aquilinum (L.)
Dennstaedtiaceae
Odunsu Bitkiler
Kızılağaç
Alnus glutinosa L
Betulaceae
Yabani gül
Rosa spp.
Rosaceae
Böğürtlen
Rubus spp
Rosaceae
Gıcır dikeni
Smilax aspera L
Liliaceae
Soğanlı Bitkiler
Misk soğanı
Muscari spp
Liliaceae
Tükürük otu
Ornithogalum umbellatum L
Liliaceae

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *