05 Nisan 2020, 23:22 tarihinde eklendi

Silajlık Mısır Hasadı

Silajlık Mısır Hasadı

Silajlık mısır veriminin yüksek olması demek aynı zamanda hayvan yetiştiriciliğinde besin ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması, beslemede herhangi bir ek masrafın ortaya çıkmaması ve yemin faydasının yanı sıra kolayca sindirilebilir de olması demektir. Uygun silajlık mısır tohumu seçimi yapılarak ve doğru yetiştirme teknikleri uygulanılarak mısır silajının dekara verimini yükseltmek mümkündür. Silajda verim ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmak büyük ölçüde doğru hasat zamanlamasına bağlıdır.

Silaj hasadı

Teorik hasat aralığı, mısır silajının herhangi bir zarara maruz kalmadan saklanmasını sağlayacak uygun hasat zaman dilimi olarak tanımlanır ve 2 temel unsuru vardır:

Silaj hasadı, bitkide toplam kuru madde miktarı %28’e ulaştığında başlayabilir.

Bu içeriğin altında hasat yapılması genellikle idealin altında kuru madde verimi ve düşük yem değerine yol açar. Ek olarak, silajda akma/sızma riskleri ile, yüksek asetik asit oluşumu ve koku sorunlarını beraberinde getirir.

Kuru madde miktarı %34’yi geçtiğinde (dane rutubeti yaklaşık %50 olduğunda) hasat aralığı sona erer.

Bu aşamadan sonra hasat yapılması, pH değerini düşürecek fermente olabilir şeker eksikliği, silajın sıkıştırılması ve yemin kalite kaybına sebep olacak düşük lif sindirilebilirliği gibi sorunlar açısından risk teşkil eder.

Verim ve Kalite Dinamikleri

Bitkinin yeşil aksamı içerisinde kuru madde, çiçeklenmeden sonra yaklaşık 3 haftalık içerisinde en yüksek değerine ulaşır. Daha fazla kuru madde verimi, ancak koçandaki danelerin gelişimi yoluyla elde edilir. Tohum tipine bağlı olarak değişmekle beraber, koçan nihai toplam kuru madde verimine %45-55 arasında katkı sağlayacaktır.
Hasat aralığının başında, nispeten düşük olabilen nişasta içeriği (<%30), silajlık mısır olgunlaştıkça, bitkinin fotosentezi sırasında üretilen şekerler danelerde nişasta olarak depolanarak yükselir.

Silajlık mısır tohumu çeşitleri arasında olum grubu, verim ve kalite dinamiklerinde farklılıklar gözlenebilir. Hasat aralığı süresi boyunca kuru madde, nişasta ve enerji veriminde önemli artış meydana gelir. Olgunlaşma süreci ayrıca silajlık mısırın lif sindirilebilirliğini de etkiler.

Doğru hasat zamanını nasıl belirlenir

Bu konuda 3 temel unsura bakılır;

Koçanın bitkiye oranı

Koçanın bitkinin tümüne oranını belirtir. Düşük oran bitki boyuna göre küçük koçanı, ortalama oran bitki boyu ve koçan arasında dengeli büyüklük, yüksek oranlar ise bitki boyuna göre büyük koçan demektir. Koçan, genel kuru madde içeriğine en yüksek oranda katkı sağladığından, koçanın bitkiye oranının daha yüksek olması, toplam kuru madde içeriğinin de yükselmesi ile sonuçlanacaktır. 

Bitkinin yaşlanması 

Genellikle bitkinin aşırı olgunlaşarak kurumasını belirtir. Erken yaşlanan (hızlı ölen) çeşitlerin güçlü yeşil kalan tiplerden oldukça fazla farklılıkları vardır. “Yeşil kalma” özelliği ne kadar iyiyse hasat aralığı da o kadar uzun olur. Böylece gerekirse hasat başlangıcının ertelenmesine imkân tanırlar.

Süt çizgisinin oluşumu  

Dane dolumunda farklı çeşitlerde büyük farklılıklar gözlenebilir. Süt çizgisi, nişasta miktarının danedeki miktarıyla belirlenir. Süt çizgisi 1/3 oranına geldiğinde danenin yaklaşık olarak 1/3’ünün nişasta dolumu gerçekleşmiştir. Silaj hasadı için ideal hasat süt çizgisi 1/3’ten %50’ye kadardır.

Birinci koçanda 1/3 seviyesinde bulunan süt çizgisiyle ikinci koçanda bulunan %50 seviyesindeki süt çizgisi arası ideal hasat aralığıdır. Son koçanda ise üst çizgisi %50’yi geçtiğinden hasat aralığı kaçırılmıştır.

Silajlık Mısır hasadı nasıl yapılır.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *