04 Mayıs 2020, 10:11 tarihinde eklendi

Mısır Tarlasının Hazırlanışı ve Maliyeti ve Kazancı

Mısır Tarlasının Hazırlanışı ve Maliyeti ve Kazancı

Mısır ekimi genel olarak 2 dönemde yapılır. İlki, Mart ayının sonu veya Nisan ayı içerisinde tek ürün olarak. İkincisi ise, ikinci ürün olarak Mayıs sonu veya Haziran başlarında. İkinci ürün; Aynı tarla üzerinde kış sezonunda -genellikle- tahıl veya hububat yetiştirlip de, bu ürünlerin hasadından sonra toprağın yeniden işlenerek -genelikle- mısır veya başka bir ürün ekilmesidir.

Mısır yetiştiriciliği iki şekilde yapılır.

  • Slajlık (Yemlik) Mısır yetiştiriciliği

  • Dane Mısır yetiştiriciliği

Her iki çeşidin yetiştirme yöntemi ve maliyeti arasında fark yoktur. Tek fark, satış sonrası elde edilecek gelir.

Slajlık Mısır yetiştiricliği, Dane Mısır yetiştiricliğine nazaran daha az risk içerir. Slajlık mısır, olgunlaştıktan sonra biçilir ve çıkan ürün tartılarak satış işlemi gerçejleştirilir. Dane Mısır yetiştiriciliğinde ise, mısır koçanları toplanır ve elde edilen koanlar üzerinden satış gerçekleştirilir. Burada en büyük risk, danelerin arzu edilen şekilde çıkmayıp zararına satış yapılmasıdır.

Mısır Üretimin Maliyeti

Toprağın Hazırlanması

Mısır Üretimi için, öncelikle tarlanın hazırlanması gerekir. Tarlanın hazırlanması ve maliyeti aşağıdaki gibidir.

  • Pullukla toprağın kabartılması

  • Diskaro ile keseklerin parçalanması

  • Yalabık (Sürgü) ile toprağın düzlenmesi

1. Tarlanın pullukla sürülerek toprağın kabartılması

Tarla mutlaka sürülmelidir. Tarlanın sürülmesiyle, tarla üzerindeki yabani otlar imha edildiği gibi, besince daha verimli olan yüzey toprağı, bitkinin kök bölgesine gelecek şekilde alt tarafa getirilir. Aynı zamanda, toprağın kabartılmasıyla, tohumun daha hızlı gelişmesi sağlanır.

2. Diskaro ile toprağın yumuşatılması

Pullukla kabartılan toprağın çoğunluğunu büyük kesekler oluşturur. Bu keseklerin parçalanması maksadıyla tarlaya diskaro çekilir.

3. Sürgü/yalabık ile toprağın bastırılması ve sıkıştırılması

İşlenmiş toprağın sıkışması maksadıyla, tarlaya sürgü/yalabık çekilir. Bu sayede hem tarla üzerinde işçilik kolaylaşacak, hem de (en önemlisi) tohum daha kolay dikilebilecektir. Zaten tohumun tarlaya ekilebilmesi için tarlanın düz bir zemin şekilde olmalıdır. Günümüzde mısır, traktör arkasına takılan mibzer makinesiyle ekilir.

4. Mibzer makinesiyle tohumun ekilmesi ve gübrenin verilmesi

Mibzer, büyük bir tarlaya, çok miktardaki tohumu hızlı, düzenli ve eşit bir şekilde ekme amacıyla kullanılan genellikle traktör ile çekilen bir tarım aletidir. Aynı hizada belli aralıklarla tohumların ekilmesini sağlar. Her tohum arası 15-20 cm arasında olmalıdır. Böylelikle dekara 2,25 kg ekilmiş olur. Taban gübresine gelince, Tohumla gübre mibzerle aynı anda toprağa verildiği gibi, ayrı ayrı olarak da verilebilir. Taban gübresi dekara 25 kg gelecek şekilde verilmelidir. Sıraların arası 65-70 cm olarak ayarlanmalıdır.

5. Can suyunun verilmesi

Tohum ekildikten can suyu verilmesi maksadıyla tarla sulanır. Tarlanın düz seviyede olması sebebiyle, sulama ancak fıskiye sistemiyle yapılabilir.

6. Tarlaya kazayağı ile ark yapılması

Salma sulama ile sulanacaksa Mısır, yakaşık olarak 30-40 cm. ve 8-10 adet yaprağa ulaştığında kazayağı ile su yolu açılır. Tarla damla sulama ile sulanacaksa, su yolu açılmasına gerek yoktur.

7. Üst gübrelemenin yapılması

Bütün sezonluk bitkilerde olduğu gibi, Mısır yaklaşık 15-20 cm büyüklüğüne geldiğinde Gübre Serpme Makinesiyle toprak üstü gübresi saçılır. Damlama sulama sistemi bulunuyorsa, gübre bu yolla da verilebilir. İstenilen verimin alınması için bu şarttır.

8. Herbisit uygulaması (ot ilaçlaması) yapılması

Sulanan toprak yabani otlara zemin hazırlar. Böyle bir durum olduğunda, mutlaka ot ilaçlaması yapılmalıdır. Daha öncesinden çapalama yapılmışsa, yabani ot ilaçlamasına gerek yoktur.

9. Haşere İlaçlaması

Her bitkinin olduğu gibi Mısır bitkisinin de zararlıları mevcuttur. Bu zararlılar ile mücadele kapsamında en az bir veya iki kez kimyasal mücadele yapılır.

10. Sulama

Artık bundan sonra yapılacak iş, sadece periyodik olarak tarlayı sulamaktır. Üç yıllık çalışma sonucunda ortalama olarak mısıra 4 kez sulaması gerektiği tecrübe edilmiştir. Sulamaların;

- Birinci ara çapası ve üst gübrenin ilk yarısının verildiği bitki boyu 15-20 cm olduğunda
- Üst gübrelemenin ikinci yarısı verildikten sonra ( bitki 40-50 cm iken)
- Tepe püskülü çıkarıp polen vermeden önce (1 hafta, 10 gün önce)
- Tane süt olum döneminde olmak üzere verimi etkileyen 4 sulama periyodu vardır.

11. Hasat

Silajlık Mısır tamamen mekanik olup el değmeden yapılır. Silajlık mısır hasadı genel olarak traktöre takılı silaj makinesi ile yapılır. Makine mısırları bir yandan biçerken diğer yandan hizasında gelen traktöre takılı olan römorka silajı boşaltır. Silajlık mısır hasadı yapılırken, hasadı taşıması için mesafeye göre römork takılı en az 2 veya 3 adet traktör bulunması gerekmektedir.

“Süt çizgisinin oluşumu” dane dolumunda farklı çeşitlerde büyük farklılıklar gözlenebilir. Süt çizgisi, nişasta miktarının danedeki miktarıyla belirlenir. Süz çizgisi 1/3 oranına geldiğinde danenin yaklaşık olarak 1/3’ünün nişasta dolumu gerçekleşmiştir. Silaj hasadı için ideal hasat süt çizgisi 1/3’ten %50’ye kadardır.

Birinci koçanda 1/3 seviyesinde bulunan süt çizgisiyle ikinci koçanda bulunan %50 seviyesindeki süt çizgisi arası ideal hasat aralığıdır. Son koçanda ise üst çizgisi %50’yi geçtiğinden hasat aralığı kaçırılmıştır.

Silaj hasadı, mısırda toplam kuru madde miktarı %28’e ulaştığında başlayabilir. Bu oranın altında hasat yapılması genellikle idealin altında kuru madde verimi ve düşük yem değerine yol açar. Ek olarak, silajda akma/sızma riskleri ile, yüksek asetik asit oluşumu ve koku sorunlarını beraberinde getirir.

Kuru madde miktarı %34’yi geçtiğinde (dane rutubeti yaklaşık %50 olduğunda) hasat aralığı sona erer. Bu aşamadan sonra hasat yapılması, pH değerini düşürecek fermente olabilir şeker eksikliği, silajın sıkıştırılması ve yemin kalite kaybına sebep olacak düşük lif sindirilebilirliği gibi sorunlar açısından risk teşkil eder.

Dane Mısır bitkisi hasat zamanı geldiğinde bitkinin sap, yaprak ve tablaları tamamen kuruyup kahverengileşir. Danelik mısırda hasat zamanının geldiği koçan kavuzlarının kuruyup, danenin sertleşip normal görünen rengini alması, danenin sömeğe bağlandığı yerde siyah noktanın oluşması ile anlaşılır. Siyah nokta görülmeye başlamasından itibaren dane rutubeti atarak hasat süresini beklemeye başlamaktadır. Mısır koçanının orta kısımlarından alınan her 4 tanenin 3 ‘ünde siyah nokta görülür ise, mısır olgunlaşmasını tamamlamış demektir. Mısır hasadının yapılabileceği bu devreye hasat olgunluğu devresi de denir. 

Hasat sonrası elde edilen ürün nemli ise, mısır depolamasından önce kurutmak gerekir. Mısır hasadı sonrası depolama 6 aydan az bir süre için yapılacak ise %15 nem oranına kadar kurutulmalıdır. Daha uzun bir süre için depolama yapılacak ise nem oranı %13 - %14 ‘e kadar düşürülmelidir. Kurutma sıcaklığı, mısırın kullanım alanına göre değişkenlik gösterir.

Maliyeti

Öncelikle mısır yetiştiriciliğinin 1 dekar alanının maliyetini hesaplayalım.

1. Tarlanın pullukla sürülmesi

BİRİM
ALAN
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
TOPLAM
MALİYET
1 Dekar
2 Lt.
5,5 TL.
11 TL.

2. Tarlaya diskaro çekilmesi

BİRİM
ALAN
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
TOPLAM
MALİYET
1 Dekar
1 Lt.
5,5 TL.
5,5 TL.

3. Sürgü/yalabık ile toprağın bastırılması ve sıkıştırılması

BİRİM
ALAN
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
TOPLAM
MALİYET
1 Dekar
0,5 Lt.
3 TL.
3 TL.

4. Mibzer makinesiyle tohumun ekilmesi ve gübrenin verilmesi (1 dekar)

Mısır tohumları içinde 50.000 adet olacak şekilde yaklaşık 15 kg. torbalar halinde satılır. Torba fiyatı 450-600 lira arasında değişkenlik gösterir. Dekara 2,5 kg tohum ekilir. 1 torba tohum 6 dekara ekilir.

Taban gübresi 1 dekara 25-35 kg. (toprak analizine göre değişir) gelecek şekilde verilir. 50 kg.lık taban gübresi yaklaşık 100 liradır.

TOHUM
MİKTARI
TOHUM
FİYATI
GÜBRE
MİKTARI
GÜBRE
FİYATI
MİBZER
KİRASI
TOPLAM
2,5 KG.
75 TL.
25 KG.
50 TL.
30 TL.
155 TL.

5. Can suyunun verilmesi

Mısır tarlasına can suyu genel olarak fıskiye sistemiyle verilir. Tarla düzgünse, salma sistemiyle de sulanabilir. Fıskiye sulama sistemiyle yaklaşık 7 saatte tarlaya can suyu verilir.

1 SAAT ELEKTRİK
SARFİYATI
7 SAAT SULAMA
MALİYETİ
10 TL.
70 TL.

6. Tarlaya kazayağı ile ark yapılması

BİRİM
ALAN
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
TOPLAM MALİYET
1 Dekar
1 Lt.
5,5 TL.
5,5 TL.

7. Üst gübrelemenin yapılması

GÜBRE
MİKTARI
GÜBRE
FİYATI
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
MAZOT MALİYET
TOPLAM
25 KG.
50 TL.
1 Lt.
5,5 TL.
5,5 TL.
55 TL.

8. Herbisit uygulaması (ot ilaçlaması) yapılması

Tarlaya ara çapası ile ot temizliği yapılmamışsa, traktöre takılı atomizer ile ot ilaçlaması yapılır.

OT İLAÇ
MİKTARI
OT İLAÇ
FİYATI
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
MAZOT
MALİYET
TOPLAM
1 KG.
25 TL.
1 Lt.
5,5 TL.
5,5 TL.
30 TL.

9. Haşere İlaçlaması

Her bitkinin olduğu gibi Mısır bitkisinin de zararlıları mevcuttur. Bu zararlılar ile mücadele kapsamında en az bir veya iki kez kimyasal mücadele yapılır. Bir kez uygulandığı hesap edilirse;

OT İLAÇ
MİKTARI
 İLAÇ
FİYATI
MAZOT
SARFİYATI
BİRİM
FİYATI
MAZOT
MALİYET
TOPLAM
1 KG.
25 TL.
1 Lt.
5,5 TL.
5,5 TL.
30 TL.

10. Sulama

Mısır tarlası cansuyu haricinde yaklaşık 4 kez sulanır

1 SULAMA MALİYETİ
4 SULAMA MALİYETİ
70 TL.
280 TL.

11. Hasat

Silajlık Mısır tamamen mekanik olup el değmeden yapılır. Silajlık mısır hasadı genel olarak traktöre takılı silaj makinesi ile yapılır. Makine mısırları bir yandan biçerken diğer yandan hizasında gelen traktöre takılı olan römorka silajı boşaltır. Silajlık mısır hasadı yapılırken, hasadı taşıması için mesafeye göre römork takılı en az 2 veya 3 adet traktör bulunması gerekmektedir.

SİLAJ MAK. KİRASI
1 ADET TRAKTÖR KİRASI
TOPLAM
40 KG.
30 TL.
70 TL.

 

Maliyetler tek bir tabloda gösterilecek olursa;aliyetler Toplamı (1 Dekar için)

YAPILAN İŞ
TUTARI 
Tarlanın pullukla sürülmesi
11
Tarlaya diskaro çekilmesi
5,5
Sürgü/yalabık çekilmesi
3
Tohum ve gübrenin verilmesi
155
Can suyunun verilmesi
70
Tarlaya kazayağı ile ark yapılması
5,5
Üst gübrelemenin yapılması
55
Herbisit (ot ilaçlaması) yapılması
30
Haşere İlaçlama
30
Sulama
280
Hasat
70
TOPLAM
715 TL.

Yukarıda tabloda 1 dekar silajlık mısır tarlasının maliyeti gösterilmiştir. Maliyeti 10 dekar olarak hesaplarsak 7150 lira, 20 dekar olarak hesaplarsak yaklaşık 14.300 lira eder.azancı

Vaktinde hasat edildiği tatirde 1 dekar tarladan 8-9 ton silaj elde edilebilir. Tonu 250 liradan hesaplanacak olursa 1 dekar mısır tarlasından;

MİKTAR (TON)
BİRİM FİYATI (TL.)
TOPLAM TUTAR (TL.)
8
250
2000

1 Dekar mısır tarlasından elde edilecek silaj geliri 2 bin liradır. Bu hesaba destekleme eklenecek olursa;

ÜRÜNLER
MAZOT (TL/da)
GÜBRE (TL/da)
​TOPLAM (TL/da)
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
19,00
8,00
27,00
Çeltik, Kütlü Pamuk
62,00
4,00
66,00
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
22,00
4,00
26,00
Patates
27,00
4,00
31,00
Yağlık Ayçiçeği, Soya
26,00
4,00
30,00
Dane Mısır
25,00
4,00
29,00
Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri 
17,00
4,00
21,00
Zeytin
15,00
4,00
19,00
Diğer Ürünler
15,00
4,00
​​19,00
Nadas
8,00
8,00

Tablodan da anlaşılacağı üzere 1 dekar silajlık mısıra mazot ve gübre desteği toplam 21 liradır.

Bu desteğe ilaveten yem bitkileri üretim desteklemesi eklenecektir.

Yem Bitkileri Üretim Desteği
TL/da/ Yıl
Yonca(Sulu)
90
Yonca(Kuru)
40
Korunga
90
Arpa(Yeşil Ot), Buğday(Yeşil Ot)
30
Tek Yıllık Yem Bitkileri
60
Silajlık Mısır(Sulu)
100
Silajlık Mısır(Kuru)
40
Yapay Çayır Mera
150
Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri(Sulu)
90
Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri(Kuru)
40

Her iki destek toplanacak olursa 21+100=121 lira eder

Toplam Kazanç ve Kârın Hesaplanması

Maliyet
715
Gelir
2.000
Desteklemeler
121
Toplam Gelir
2.121
Kâr
1.406

1 Dekar silaj kârı 1.406 lira, 10 dekar silaj kârı 14.060 liradır.

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *