31 Mayıs 2020, 23:38 tarihinde eklendi

Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) Gübresi

Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) Gübresi

Kalsiyum Amonyum Nitrat Gübresi Ürün İçeriği

%26 Azot (N)

- %13 Amonyum Azotu (NH4-N)

- %13 Nitrat Azotu (NO3-N)

Amonyum ve nitrat azotlarını bir arada içerir. Nitrat azotu bitkilerin hızlı gelişme ve ürüne yatma dönemlerinde kökler tarafından hızlı bir şekilde alınır. Amonyum formundaki azotun büyük bir kısmı ise toprak parçacıkları tarafından tutulur, daha sonra azot bakterileri tarafından nitrat azotuna çevrilir ve böylelikle bitkiler azot eksikliği çekmez.

Dünyada en çok kullanılan azotlu gübrelerin başında gelen Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi bünyesinde %13 amonyum ve %13 nitrat azotu olmak üzere toplam %26 azot bulundurur. Nötr karakterli bir gübre olan CAN her türlü toprakta kullanılabilmekte olup, toprak pH'sini değiştirmez. Sarı veya gri renkte, pril veya granül yapıda olabilmektedir.

CAN gübresi içerdiği nitrat azotu sayesinde bitkiye direkt etki ederken, amonyum azotu sayesinde de gelişim süresi boyunca ihtiyaç duyulan azot kontrollü bir şekilde temin edilmiş olunur.

Yeteri kadar gübre kullanmadan yapılan uygulamalarda gelişimi gerilemiş ve solmuş bitki yapısı ortaya çıkarken, gereğinden fazla yapılan uygulamalarda ise aşırı gelişme ile birlikte, mahsulde olgunlaşma ve hasat gecikir.

CAN kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta, bu gübrenin kullanıldığı bölgeler de yağış miktarı yeterli olmalı veya sulama imkanı bulunmalıdır. Çünkü dolgu maddesi olarak kireç kullanılmakta olup, kireç suda yavaş ve uzun sürede çözünebilmektedir. Bu nedenle kurak bölgelerde Amonyum Nitrat kullanımı tercih edilmelidir. Çeltik hariç, bütün bitkilerde rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler

 1. Toprakta kolayca çözünerek bitkiye hızlı nüfus eder.

 2. Bitkilerin, Nitratı ve Amonyumu bünyesine kolay alabilmesi sayesinde toprakta artık madde bırakmaz.

 3. Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri üzerinde olumlu etki eder.

 4. Toprakta hızlı PH değişimine sebep olmaz, Azot yitmesi oluşturmaz.

 5. Üretim aşamasında kireç taşı, çöktürülmüş kalsiyum karbonat, dolomit, kil gibi katkı maddeleri ilave edilerek patlayıcı özelliği giderilmiştir.(Dolomitin topraktaki tepkimesi öteki metaryallere oranla çok çok yavaştır. Bu nedenle kireçtaşı kullanımı gübrenin toprağa daha çabuk nüfus ederek daha etkili bir sonuç elde edilmesini sağlar.)

 6. Yağışlı yörelerde nem alma özelliğini azaltmak, yanma ve patlama riskini en aza indirgemek amacıyla gübre tanecikleri prill formunda sunulmuştur.

 7. Tarlada çalışmanın olanaklığı olduğu her mevsimde uygulanabilir.

İçeriğindeki Azot

 1. Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve bol ürün alınmasını sağlar.

 2. Çeşitli bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını arttırır.

 3. Bitkilerin beslenme ve gelişmelerinde yararlı etkileri olan mikroorganizmaların etkinliğini artırır.

 4. Organik ve inorganik özellikteki toksik birleşiklerin nötürleşmesini ve topraktan uzaklaşmasını sağlar.

 5. Asit tepkimeli topraklarda biryandan toprağın asitliğini giderirken öte yandan kalsiyum ihtiyacını karşılar.

 6. Azot eksikliğinde bitkiler sarı bir renk olur ve bodur bir gelişme gösterirler.

 7. Bitkilerin önce alttaki yaşlı yapraklarında sararma görülür. Aşırı azot noksanlığı halinde ise yapraklar kahverengi olur ve sonunda ölür.

 8. Kalsiyum bitkinin çiçek oluşumunda birebir rol oynar. Bitkide kalsiyum noksanlığında genç yapraklar önce sararmaya başlar, daha sonra yaprak uçlarının kenarları yukarıya ve aşağıya doğru kıvrılır, bunun sonucu olarak yapraklar düzgünlüklerini yitirirler. Bitkinin büyüme yerleri çoğunlukla öldüğünden yeni sürgünler meydana gelmezken bitkinin kök sistemi de zarar görür.

  Uygulama Şekli

 • Calsiyum Amonyum Nitrat gübresi traktörle gübre serpme makinesiyle atılır. Küçük alanlarda teneke veya kovalara konarak elle atılabilir. Mecbur kalındığında suda eritilerek damlama ile verilebilir.

 • Gübre alana saçıldıktan sonra açıkta bırakılmayarak mutlaka toprağın altına getirilmesi sağlanmalıdır. Bunun için alan traktörle sürülmelidir. Yağmurun hemen öncesinde gübre saçılırsa alanın sürülmesine gerek yoktur.

Uygulama Zamanı

Bitkiler ürüne yattığı yani çiçekten çıktıktan sonra meyve oluşumundan itibaren sulama öncesi toprağa saçılmak suretiyle uygulanır.

Depolama

 1. Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.

 2. Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliğinin en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını kesecek ızgaralar kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.

 3. Kuru ve iyi havalanmış depolarda saklayın.

 4. Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.

 5. Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.

 6. Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.

 7. Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgeler de, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.

 8. Uzun süre kullanımlarda eldiven kullanın.

 9. Üre gübresi ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *