05 Nisan 2020, 22:19 tarihinde eklendi

Bağ Salkım Güvesi (Lobesa botrana)

Bağ Salkım Güvesi (Lobesa botrana)

Genel

Salkım Güvesi, istisnasız bütün bağlarda görülen kronik bir hastalıktır. Haziran ayından başlar ve üzüm hasat edilene kadar mücadelesi devam eder. Mücadelesi yeterince yapılmadığı taktirde, ilave zararlar meydana getirir ve masraflar oldukça arttığı gibi ürün zaiyatı da çok olur.

Konukçuları : Esas konukçusu asmadır. Defne, orman asması, hünnap, böğürtlen.

Tanımı

Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır. Ön kanatların zemin gri renkte olup üzeri mavi, kahverengi, kızılımsı sarı ve zeytin yeşil renklerle mozaik gibi işlenmiş br görünümdedir. Arka kantları açık parlak gri renkte, açık sarı, mavi pırıltılıdır. Etrafı saçaklıdır. Yumurta çok küçük olup, genellikle mercimek biçimindedir. Genişliği ortalama 0.5 mm, uzunluğu 0.7 mm' dir. Yumurtalar bırakıldığında soluk sarı ve yeşil sarı karışımı bir renkte olup şeffaftır. Daha sonraları renk açılır ve gün ışığında pırıltılıdır. Yumurtadan yen çıkan larva yaklaşık 1 mm, olgun larva se 9-10 mm boyundadır. Larvanın vücut rengi genellikle sarımsı yeşildir. Larvanın baş kapsülü bal rengindedir. Larva her dönemde çok hareketlidir. Rahatsız edildiğinde salgıladığı ince bir iplikle kendini yere sarkıtır. Pupa olmadan önce asmanın gizli yerlerinde, asma kabukları altında veya çatlaklarında ördüğü beyaz bir kokon içinde beslenmeden hareketsiz olarak bir prepupa dönem geçirir ve aynı kokon içinde pupa olur.

Salkım güvesinin 1.döl larvaları tomurcuk ve çiçeklerde, 2.döl larvaları koruklarda, 3.döl larvaları olgun üzüm tanelerinde, eğer 4.döl meydana gelirse, bu dölün larvaları da nefernelerde beslenerek zararlı olurlar. Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva, tomurcuk ve çiçek içinde beslenir ve bu anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekler birbirine bağlayarak çilkimleri küme haline getirir. Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. Bu nedenle seyrek taneli salkımlar oluşur.

Koruk ve olgunlaşma döneminde larva tanenin içinde beslenir. Bu beslenme bir tane içinde olmayıp, birden fazla tanede larvanın yer değiştirmesiyle olur. Olgun tanede beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır. Olgun tanelerden akan şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına da neden olur ve meydana gelen zarar kolaylıkla görülür

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

Asmayı askıya almak, budama ve budama ve aralamayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak, bağı otlu bırakmamak, kış temizliğine önem vermek, zararlının faaliyetini azaltmak bakımından yararlıdır.

Biyolojik Mücadele

Salkım güvesinin birçok doğal düşmanı olmasına rağmen, bunların zararlıyı baskı altında tutacak yoğunlukta bulunmaması nedeniyle uygulamaya verilen bir yöntem yoktur.

Kimyasal Mücadele

Feromen Tuzaklar

İyi Tarım uygulamaları kapsamında, bağlarda salkım güvesine karşı, doğal bir yöntem olan feromen tuzak sistemi kurulabilir. Bu yöntemle kimyasal ilaç kullanmadan salkım güvesiyle mücadele edilebilir. Farklı şekillerde kurulan ve kullanılan feromen tuzak sistemleri vardır. Bunlar;

  • Kapsül şeklinde olup asma çubuklarına bağlanarak

  • Tel şeklinde olup asma çubuklarına bağlanarak

  • Yapışkan levha şeklinde asmanın kendisine veya tellere bağlanarak kullanılan sistemlerdir.

Bu tür feromen tuzak sistemleri her geçen yıl çeşitleri ve uygulamaları artmakta ve farklılıklar göstermektedir.

Feromen tuzak sisteminde bulunan malzemelerde, dişi salkım güvesinin salgıladığı kokunun aynısından bulunur. Tuzak sistemi, bu kokuları yayarak erkek salkım güvelerini kendilerine çekerler. Dolayısıyla aldatmaca kokulara aldanan erkek salkım güveleri dişileriyle çiftleşemeyeceği için dişiler yumurta bırakamayacak ve çoğalamayacaklar.

Bağ zararlısını kimyasal ilaç kullanmadan bu şekilde etkisiz hale getirmek en doğal ve en doğru olanıdır. Ancak, bu yöntem ülkemizde henüz yerleşmediğinden uygulama oranı çok düşüktür. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, bağ yetiştiricilerinin bir bütün olarak hareket edememesi, diğeri de bilindik yöntemlerden pek vazgeçilememesidir.

Kimyasal İlaçlama

Salkım Güvesi, bağlara Haziran ayından başlayarak hasat bitene kadar musallat olur. Ne kadar ilaç atılırsa atılsın, atılan ilacın etkisinin geçmesini müteakip tekrar devam eder. Bu yüzden, salkımlar belli periyotlarla kontrol edilmelidir. Salkım güvesi ilaçlamalarına ilk olarak yumurtalarla başlanır. Yumurta dönemi ilaçlamasını kaçıranlar için, salkımlarda kurşuni küf hastalığı riski doğar. Çünkü yumurta, zamanla larvaya dönüşür ve doğrudan tanelere nüfuz eder. Sonrasında ise, larvanın açtığı delikten tanenin dışına üzümün şırası sızar. Dışarı sızan şıra, salkımdaki diğer tanelerin bir kısmına bulaşır. Şıra bulaşan tanelerde kurşuni küf hastalığına sebep olur. Bütün bunların sonucunda, salkım güvesinin yanında, kurşuni küf hastalığına karşı mücadele etmek gerekecektir. Kurşuni küf hastalığının ilaç maliyeti salkım güvesi ilaç maliyetinden daha yüksektir.

Salkım güvelerine karşı farklı içerik ve fiyatlarda birçok ilaç mevcuttur. 10 dekar bağ için, 1000 litre suya ilacın etiketinde yazılan oranda karışım yapılarak uygulama yapılabilir. Uygulamada hedef salkımlar olduğundan dolayı, karışım doğrudan salkımlara uygulanmalıdır. 

 


 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *